Wat is de Mini-Roparun Zeeuws- Vlaanderen

Wat is de mini-ROPARUN  Zeeuws-Vlaanderen?

Ook in de gemeente Sluis wonen of werken mensen die deel uit maken van een Roparunteam (o.a. van het team van de Koninklijke Marechaussee en de Actemiumrunners).
In 2013 is bij hen het idee ontstaan om sponsorgeld voor hun teams bijeen te brengen door het organiseren van een Mini-Roparun in West Zeeuws-Vlaanderen. 24 teams van basisschoolleerlingen hebben toen bijna € 8000 bij elkaar gelopen en zo het Hospice in Terneuzen aan nieuwe verpleegbedden geholpen.

In 2014 was er opnieuw een Mini-Roparun in west Zeeuws-Vlaanderen, maar was de deelname uitgebreid naar het voortgezet onderwijs (Zwincollege) en werden ook teams van sportclubs, verenigingen, werk e.d.  in de gelegenheid gesteld om mee te doen. De teams zorgen zelf voor sponsoring of betalen inschrijfgeld (€10,- per loper) dat geheel ten goede komt aan de zorg voor mensen met kanker (Doelstelling Stg Roparun).
Start en finish van de 60 kilometer lange estafette (door teams van 8 lopers die beurtelings 0,5 a 1,0 kilometer lopen) is in Oostburg (Markt). Onderweg worden zo veel mogelijk dorpen in west Zeeuws-Vlaanderen bezocht.
De opbrengst is in 2014 ten goede gekomen aan verbetering van de omstandigheden waarin palliatieve zorg in De Stelle in Oostburg geboden wordt.
In 2015 is de opbrengst wederom naar de Stg. Roparun gaan die met de opbrengst het werk van de Stg. Mascura afdeling Sluis kan ondersteunen.

In 2016 zijn er van de opbrengsten waakkoffers aangeschaft voor verschillende instellingen in Zeeuws Vlaanderen. Naast de aanschaf van koffers is er een gedeelte gegaan naar de stg. Kanjerketting.

Inmiddels hebben ook diverse bedrijven in onze regio hun financiële of materiële ondersteuning toegezegd. Met hun hulp kunnen we alle onkosten dekken, zodat het sponsorgeld voor 100% naar het goede doel gaat!

Door het enorme succes in 2015, zijn de prestaties niet onopgemerkt gebleven en zijn we benaderd om in 2016 ook een editie te organiseren in de Gemeente Terneuzen. De Stg. Mini Roparun Zeeuws Vlaanderen heeft dit positief beantwoord en zal in mei 2016 ook een editie in Terneuzen organiseren.

De lopers zullen onderweg momenten hebben dat ze moeten afzien, dat het wellicht zal lijken dat er geen eind aan de weg komt, dat ze misschien wel zullen willen opgeven. Juist hierin zullen ze zich verbonden kunnen voelen met iedereen die een (levens-)weg met kanker heeft te gaan.

In 2017 hebben wij ons eerste lustrum gevierd. In Oostburg heeft Lisanne Spaander het startschot gegeven van de Mini Roparun.  Bij de start en finish waren ook een aantal foodtrucks die het evenement een feestelijk tintje hebben gegeven.

Wilt u de organisatie van de mini-Roparun op  25 mei of 1 juni 2018 helpen met een paar uurtjes van uw tijd of met een team meedoen? Stuur een mail naar: info@miniroparunzvl.nl of bezoek de website www.miniroparunzvl.nl

Met vriendelijke groet,

Erik van den Heuvel

Secr. Stg. Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen