Beleidsplan

Het beleid van de stichting Mini Roparun Zeeuws Vlaanderen is erop gericht om zo veel mogelijk geld in te zamelen middels een sponsorestafetteloop. Deze loop wordt eenmalig per jaar georganiseerd. Het ingezamelde geld zal overgemaakt worden aan de Stg. Roparun en naar een lokaal goed doel wat aansluit bij de doelstelling van de stichting ROPARUN.

De stichting heeft geen winstoogmerk!