Baten en Lasten

Staat van baten en lasten Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen 2017
Opbrengsten Uitgaven
Scholen € 19.500,00 Materiaalkosten € 460,00
Sponsors € 6.900,00 Assuranties € 861,00
Overige € 940,00 Kosten muziek € 550,00
Kosten EHBO € 131,00
Huur videoscherm € 968,00
Computerkosten € 314,00
Verkoopkosten € 3.074,00
Bankkosten € 116,00
Diversen € 1.366,00
Batig saldo € 19.500,00
Totaal € 27.340,00 Totaal € 27.340,00  

 

 

Staat van baten en lasten Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen 2016

Opbrengsten Uitgaven
Scholen € 14.748,03 Materiaalkosten €   1.992,76
Sponsors €   4.683,04 Representatiekosten €   1.304,87
Assuranties €   1.061,50
Kosten muziek €       252,07
Kosten EHBO €       135,00
Huur podiumwagen €       242,00
Computerkosten €       278,00
Bankkosten €       131,33
Diversen €         23,50
Batig saldo € 14.010,04
Totaal € 19.431,07 Totaal € 19.431,07
 

 

Staat van baten en lasten Stichting Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen 2015
Opbrengsten Uitgaven
Sponsors €   6.000,00 Materiaalkosten €   3.085,23
Vrienden €       455,00 Verkoopkosten €   2.475,47
Scholen € 16.000,00 Verzekeringskosten €       377,00
Algemene kosten €       213,71
Kosten waarborg €       150,00
Batig saldo € 16.153,59
Totaal € 22.455,00 Totaal € 22.455,00